Συστήματα ασφαλείας

Έχοντας ως πρωταρχικό μας σκοπό να εξυπηρετήσουμε την ανάγκη κάθε ανθρώπου για ασφάλεια, έχουμε προβεί στην εισαγωγή, την πώληση και την τοποθέτηση συστημάτων κλειστού κυκλώματος τηλεόρασης και συναγερμού που ξεχωρίζουν για την ποιότητά τους και την σύχρονη λειτουργία τους. Οι τεχνικοί μας είναι άρτια καταρτισμένοι (Ηλεκτρονικοί μηχανικοί , Μηχανολόγοι μηχανικοί και Ηλεκτρολόγοι) και μπορούν να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες σας . Ενδεικτικά, οι συνεργαζόμενες εταιρείες με εμάς στους συναγερμούς είναι η CROW και στις κάμερες είναι η HIK VISION. Παρ’ όλα αυτά μπορούμε να σας προμηθεύσουμε από την εταιρεία της επιλογής σας.

Συστήματα έλεγχου πρόσβασης

Σε συνεργασία με την OLYMPIA ELECTRONICS προσφέρεται η δυνατότητα καταγραφής και ελέγχου των ατόμων που μετακινούνται εντός των υπό εποπτεία χώρων.

 

Επιπρόσθετα, προσφέρονται δυνατότητες τμηματοποίησης του φυλασσόμενου χώρου σε ζώνες κλιμακωτών επιπέδων πρόσβασης και κεντρικής διαχείρισης του προσωπικού και των επισκεπτών. Ενδεικτικά, ο παρεχόμενος εξοπλισμός αποτελείται από ελεγκτές (controllers), καρταναγνώστες (card readers), κάρτες & Tag, ανιχνευτές (sensors) και επαφές όπως και από ολοκληρωμένα συστήματα πυρανίχνευσης και ανίχνευσης εκρηκτικών και τοξικών αερίων.