Διατάξεις υγραερίων (LPG)

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την μελέτη και κατασκευή πάσης φύσεως δικτύων εγκαταστάσεων υγραερίου (LPG) τόσο σε οικιακές όσο και σε επαγγελματικές εφαρμογές. Με την υποστήριξη του αντιπροσώπου της Χαλκιδικής της Coral gas και την εμπειρία μας από τις μελέτες και τις εγκαταστάσεις που έχουμε κατασκευάσει στον τομέα των δικτύων υγραερίου LPG, μπορούμε να εγγυηθούμε για την σωστή, αποδοτική ,οικονομική και άρτια λειτουργία της νέας σας εγκατάστασης. Στην περίπτωση που είστε ήδη κάτοχος μιας εγκατάστασης το άρτια εκπαιδευμένο και έμπειρο προσωπικό που αποτελείται από μηχανολόγους μηχανικούς κατά βάση μπορεί να σας παρέχει συντήρηση και επιδιόρθωση σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης σας.